Η Γάτα

Wall Street

Κάποιος “παίζει” με την Wall Street και συμπαρασύρει όλες τις αγορές του πλανήτη

Η Γάτα
Από σήμερα καθιερώνουμε μια νέα κατηγορία δημοσιευμάτων και την ονομάζουμε Combo News. Ο όρος combo δηλώνει ένα σύνολο ενεργειών που εκτελούνται σε σειρά, συνήθως με...