Η Γάτα

Tag : Stalking

Τι είναι το “Stalking”: Το ψυχιατρικό προφίλ και η πρόσφατη ποινικοποίηση του

Η Γάτα
Με τον αμερικάνικο όρο “Stalking”, εννοείται η ανεπιθύμητη καταδίωξη ή επανειλημμένη παρακολούθηση από άτομο ή ομάδα προς άλλο άτομο. Οι συμπεριφορές καταδίωξης είναι αλληλένδετες με...