Η Γάτα

Πλαστικές σακούλες

Που πήγαν τα λεφτά από την πλαστική σακούλα; – Δεν έφτασαν “ακόμη” στο ταμείο!

Η Γάτα
Όχι πως το γεγονός αποτελεί έκπληξη για το Ελλαδιστάν, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, να κάνουμε ό,τι κάνουν στο εξωτερικό αλλά… στραβά και πάντα...