Η Γάτα

Κιρκάδιος ρυθμός

Η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού και τα προβλήματα που δημιουργεί

Η Γάτα
Ο κιρκάδιος ρυθμός είναι μια οποιαδήποτε βιολογική διαδικασία που παρουσιάζει ενδογενή περιοδική μεταβολή στη διάρκεια ενός 24ώρου, ορίζεται από ένα κιρκάδιο ρολόι, που έχει παρατηρηθεί σε πολλούς ζωντανούς οργανισμούς,...