Η Γάτα

Ατομική ιδιοκτησία

Πέταξαν 79χρονο έξω από το σπίτι του “λόγω μη καταβολής φόρων”!

Η Γάτα
υμβαίνει τώρα, συμβαίνει παντού, οι κυβερνήσεις υπερφορολογούν την ιδιοκτησία έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης να πληρώνει “νοίκι” στο κράτος για το σπιτικό που κάποτε απέκτησε με...