Περιβαλλοντικές παραβάσεις: Συμμόρφωση και όχι πρόστιμα από τους επιθεωρητές

Ποιο περιβάλλον και ποια κλιματική αλλαγή; Τα πάντα δίνονται στο βωμό του κέρδος των μεγαλοεπιχειρηματιών και βιομηχάνων και το αποκαλούν «βιώσιμη ανάπτυξη»!

Χαλαρώνουν οι ούτως άλλως λιγοστοί εξαιτίας της υποστελέχωσης του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος περιβαλλοντικοί έλεγχοι, ενώ μειώνονται μέχρι σημείου… εξαφάνισης οι περιπτώσεις επιβολής προστίμου και θα δίνεται προθεσμία συμμόρφωσης στον παραβάτη, η οποία κατά περίπτωση θα μπορεί να φτάσει έως και τα 3 χρόνια!

Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, ορίζεται ξεκάθαρα ότι «οι έλεγχοι αποσκοπούν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης από πλευράς ελεγχόμενων και δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα εκτός εάν οι παραβάσεις είναι σημαντικές και ενέχουν άμεσο σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία».

Να σημειωθεί ότι οι λιγότεροι από 70 «Ράμπο του περιβάλλοντος» που υπηρετούσαν στο Σώμα το 2019 κατόπιν αυτοψιών που είχαν διενεργήσει είχαν εισηγηθεί την επιβολή προστίμων σημαντικού ύψους, ενώ μόνο στο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2020 και σε συνολικά 61 τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από τα Σώματα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων, η οποία οδήγησε στην εισήγηση για επιβολή προστίμων συνολικής αξίας 607.176 ευρώ.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Περιβάλλοντος, το πλαίσιο των περιβαλλοντικών ελέγχων εκσυγχρονίζεται καθώς στο εξής θα διεξάγονται με ενιαίο τρόπο εντός καθορισμένων προθεσμιών, ενώ η τελική έκθεση θα ολοκληρώνεται εντός 6 μηνών, όταν σήμερα απαιτούνται περί τους 10 μήνες, όπως σημειώνουν στο ethnos.gr πηγές του υπουργείου.

Με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, θα δίνεται πλέον η δυνατότητα βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας χωρίς επιβολή προστίμου, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις για πρώτη φορά, ενώ πρόστιμα θα επιβάλλονται μόνο σε περίπτωση συνεχιζόμενων παραβάσεων ή παραβάσεων που ενέχουν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή απειλούν με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις το περιβάλλον.

Δείτε ακόμα:  Βόλος - Μπέος προς περιβαλλοντολόγους: «Θα σας κάνω μαύρους στο ξύλο»

Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι παραβάσεις που εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα, για τις οποίες θα επιβάλλονται απευθείας διοικητικές κυρώσεις, δίχως να εφαρμόζεται το στάδιο των συστάσεων.

Πάντως, σε αρκετές περιπτώσεις «πιθανών» παραβατών θα δίνεται διορία συμμόρφωσης έως και 3 ετών με κριτήριο – μεταξύ άλλων – το κόστος των απαιτούμενων ενεργειών και τον κύκλο εργασιών του φορές.

Είναι χαρακτηριστική η σχετική αναφορά στο νομοσχέδιο: «Οι αρμόδιες για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχές δίνουν προτεραιότητα και βαρύτητα στην παροχή ορθής πληροφόρησης και κατευθυντήριων οδηγιών, τάσσοντας παράλληλα προθεσμία για τη συμμόρφωση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, εφόσον η έλλειψη συμμόρφωσης δεν μπορεί να αρθεί άμεσα. Η προθεσμία συμμόρφωσης εξαρτάται από τις πραγματικές συνθήκες, από τη φύση της παράβασης και των διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται, καθώς και το κόστος τους, σε σχέση με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του φορέα του έργου ή της δραστηριότηταςΣε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να ορίζεται έως και τρία (3) έτη, κατόπιν αιτιολογημένης κοινής απόφασης των προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» στην περίπτωση έργων που εντάσσονται σε παλαιότερη υπουργική απόφαση και περιλαμβάνουν ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων από ενεργειακές βιομηχανίες, μέχρι παραγωγή τσιμέντου και χημική βιομηχανία. Στην περίπτωση που θα δοθεί 3ετής προθεσμία συμμόρφωσης, όπως επισημαίνεται, θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα τακτικής παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου συμμόρφωσης και μπορεί να τίθενται συμπληρωματικοί της ΑΕΠΟ όροι και προϋποθέσεις.

Υποχρεωμένες να προβούν άμεσα σε άρση της προβληματικής λειτουργίας θα είναι οι επιχειρήσεις:

  • όταν η άμεση επιβολή μέτρων και κυρώσεων είναι αναγκαία για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος,
  • όταν η παράβαση ενέχει άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή απειλεί με άμεσες και σημαντικές αρνητικές συνέπειες το περιβάλλον που δεν μπορούν να αποτραπούν χωρίς άμεση ενέργεια εκ μέρους της αρμόδιας για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχής ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης,
  • στις περιπτώσεις ουσιωδών διοικητικών παραβάσεων, όπως η έλλειψη εν ισχύ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ.
Δείτε ακόμα:  Ρωγμές στο κτίριο της Βουλής: «Δεν έγινε μελέτη για το υπόγειο γκαράζ»

Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης και την εφαρμογή ή μη της εν λόγω πρόβλεψης, πάντως, θα λαμβάνονται υπόψη η φύση της παράβασης και το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών, η υποτροπή και το ιστορικό συμμόρφωσης, η συμπεριφορά και ο βαθμός συνεργασίας του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα , άλλοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες.

Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων

Τμήμα του περιβαλλοντικού τέλους για τα πλαστικά μιας χρήσης θα διατίθεται ως χρηματοδότηση και στις εταιρείες παραγωγής πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης!

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος που θα ακολουθήσει της ψήφισης του νομοσχεδίου άλλωστε, οι παραβάσεις θα κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες: χαμηλής, μέτριας, σημαντικής και πολύ σημαντικής σοβαρότητας και θα οριστεί το περιεχόμενο του πλάνου διορθωτικών ενεργειών και του μοντέλου ενεργειών συμμόρφωσης.

Παραλληλα για ακόμα μία φορά θα αλλάξει και η διοικητική δομή της υπηρεσίας καθώς προβλέπεται η σύσταση στο υπουργείο Περιβάλλοντος Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, η οποία θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό και θα αντικαταστήσει την Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητές της.

Επιπλέον οι νέες διατάξεις μειώνουν σε 50% από 70% το ποσοστό από τα παράβολα των ενεργειακών επιθεωρήσεων που θα κατευθύνονται στο Πράσινο Ταμείο και αυξάνουν σε 50% από 30% το ποσοστό που θα κατευθύνεται στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Επίσης στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι τμήμα του περιβαλλοντικού τέλους για τα πλαστικά μιας χρήσης θα διατίθεται ως χρηματοδότηση και στις εταιρείες παραγωγής πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης!

Μην τα θέλετε όλα... δικά σας! 👆Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας! 💞
Previous Article

Sharri Markson: «Τι πραγματικά έγινε στη Γιουχάν» (βίντεο)

Next Article

⚠ Προσοχή σε νέα απάτη μέσω SMS: «Έχετε σταλεί σε καραντίνα για 10 ημέρες»

Related Posts
Total
46
Share