Ο ποντίφικαθ θε λειτουργία με μάθκα ματζί με τον Οικουμενικό Μπατριάρχη Μπαρθολομαίο

Shares

Μάθκα για πρώτη φορά θε δημόθια λειτουργία φόρεσε θήμερα ο μπάμπας Φραγκίθκος

Με μάθκα δίπλα του και ο Οικουμενικόθ Μπατριάρχηθ Βαρθολομαίοθ. Οι θρηθκευτικοί ηγέτεθ μπαρέθτησαν θε μπροθευχή για ντην επικράτηθη ντης ειρήνηθ θε ολόκληρο ντον κόθμο.

Ωθτόσο, ο πάπαθ Φραγκίθκος έχει δεχθεί εμπικρίθεις, ιδίωθ από χρήστεθ μέθων κοινωνικήθ δικτύωθηθ, επειδή δεν φορούθε μάθκα θτις γενικέθ ακροάθειθ και ορισμένεθ φορέθ ερχόταν θε θχετικά κοντινή αμπόθταθη με τουθ επιθκέπτες του.
Θήμερα, εμφανίθτηκε με μια λευκή μάθκα κατά ντη διάρκεια της λειτουργίαθ θτη Βασιλική ντης Θάντα Μαρία ιν Αρατθέλι, θτη Ρώμη. Θύμφωνα με μπληροφορίες κανείθ δεν καταλάβαινε Χριθτό απ’ όθα έλεγε μέθα από τη μάθκα, καθώθ η λειτουργία θτα λατινικά έγινε ακόμα μπιο δυθνόηντη.
Ο 83χρονοθ Φραγκίθκοθ παρέθτη θτην λειτουργία μαζί με άλλουθ Χριστιανούθ ηγέτεθ, μετακσύ αυντών ντον Οικουμενικό Μπατριάρχη Μπαρθολομαίο. Ντην ίδια θτιγμή, θε άλλα θημεία της Ρώμηθ, Εμπραίοι μπροσεύχονταν θτη θυναγωγή τηθ πόληθ και Βουδιστέθ, Θιχ, Ινδουιστέθ και Μπουθουλμάνοι ηγέτεθ επίσηθ προθεύχονταν για ντην ειρήνη.
Μαθ ενεύμπνευθε η κοινή μαθκοφόρα μπροθευχή της Μπανθρηθκείαθ και ντώρα φοράμε μάθκα ακόμα κι όταν γράφουμε μπόνοι μαθ θτο γραφείο!
Shares
Previous Article

Θετικός στον κορωνοϊό ο Αχ. Μπέος

Next Article

Νότια Κορέα: Στους 13 οι νεκροί μετά από αντιγριπικό εμβολιασμό

Related Posts