Τι… ‘μπιπ’ βάζουν στις τροφές μας;

Παγκόσμια Μέρα Διατροφής σήμερα, κι όλα αυτά που βάζουν στις τροφές μας είναι “εγκεκριμένα”. Σε λίγο η μόνη ασφαλής τροφή θα είναι… τίποτα! Θα λέγαμε αέρας κοπανιστός, αλλά δεν είμαστε σίγουροι πόσο καθαρός τελικά είναι κι αυτός… Στο μάρκετ πρέπει να πηγαίνετε πάντα με τα γυαλιά σας, μην σας πούμε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι… ‘μπιπ’ βάζουν στις τροφές μας;.