Πειραιάς: Καταγγελία για περιβαλλοντικό έγκλημα στο λιμάνι από την Cosco

Μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Πειραιά αλλά και πολίτες κάνουν έκκληση σε Δήμους, Επιμελητήρια, Επιστημονικούς φορείς, Δημοτικές Παρατάξεις και άλλες κοινωνικές οργανώσεις, ούτως ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια τήρησης της νομιμότητας όσον αφορά το λιμάνι

Στο κείμενό τους, σημειώνονται τα εξής:

Aπό τις αρχές Απριλίου του 2020 έχουμε γίνει μάρτυρες εργασιών της ΟΛΠ ΑΕ στην θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής χερσονήσου πλησίον του σημείου της εισόδου-εξόδου του κυρίως λιμένος.

Πιο συγκεκριμένα προηγήθηκε η πόντιση σημαντήρων που οριοθέτησαν τα 140 στρέμματα της προγραμματισμένης επιχωμάτωσης της θάλασσας, βάσει του κατατεθειμένου – και αφορώντος και άλλα έργα στην λιμενική ζώνη – Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) του ιδιωτικού πλέον ΟΛΠ ΑΕ.Ειδικότερα προβλέπεται η κατασκευή προβλήτας μήκους 350 μέτρων για δύο νέες θέσεις πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς επιπλέον των ήδη υπαρχουσών 11 θέσεων εντός του κυρίως λιμένος του Πειραιά.

2. Tρεις φορτηγίδες με γερανούς, δύο ρυμουλκά και ένα γεωτρύπανο προβαίνουν σε εργασίες βυθοκόρησης στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή χωρίς την απαιτούμενη από την περιβαλλοντική νομοθεσία Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)και μια ειδικότερη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

3. Θέτουμε σε γνώση των πολιτών και των αρχών ότι στις 30-1-2020 μετά από συμφωνία των έξι Δήμων της Περιφέρειας Πειραιά καθώς και Επιστημονικών Συλλόγων, συντάχθηκε ΠΟΡΙΣΜΑ βάσει του οποίου για την υλοποίηση του “MASTER PLAN” θεωρείται απαραίτητη η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) λόγω της σοβαρότητας των επεμβάσεων και των έργων από την Πειραϊκή έως το Πέραμα και την Σαλαμίνα συμπεριλαμβανομένων και των νέων προβλητών.

4. Στις 25-2-2020 οι δικηγόροι Πειραιά Α. Γιαννούλου και Ι. Καρδαράς κοινοποίησαν εξώδικα προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και την Περιφέρεια Αττικής επιφυλασσόμενοι ως πολίτες κάθε δικαιώματός τους να προσβάλλουν πράξεις και παραλείψεις της Διοίκησης που αφορούν την νότια επέκταση των προβλητών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ήδη υπάρχει η πρώτη απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

5. Στις 6-4-2020 είκοσι (20) πολίτες του Πειραιά κατέθεσαν προσφυγή στο ΣτΕ με υπογράφοντα πληρεξούσιο δικηγόρο τον Γ. Μπάλια ( Αναπληρωτή Καθηγητή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) κατά των Υπουργών Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Οικονομικών για την ακύρωση Διοικητικών Αποφάσεων (της ΕΣΑΛ) αλλά και της σύμβασης παραχώρησης από το Δημόσιο στον ιδιωτικό ΟΛΠ ΑΕ δικαιωμάτων υλοποίησης επεμβάσεων στην λιμενική ζώνη, πάντοτε όμως σύμφωνα με το Ελληνικό και το Δίκαιο της Ε.Ε.

6. Από τις ήδη κατατεθειμένες μελέτες επιστημονικών φορέων εξαιτίας της κατασκευής των νέων, εκτός του κυρίως λιμένα, προβλητών μήκους ως προελέχθη 350 μέτρων μέσα στην θάλασσα προκύπτουν:

α) Πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος με αέριους ρύπους από τα επιπλέον δύο (2) γιγαντιαία κρουαζιερόπλοια των 5.000 επιβατών έκαστο

β) Επιπλέον συγκοινωνιακή επιβάρυνση του ήδη κορεσμένου συγκοινωνιακά αστικού ιστού

γ) Επιχωμάτωση και κατασκευή των προβλητών με άκρως τοξικά βυθοκορήματα προερχόμενα από τον πυθμένα του κυρίως λιμένος χωρίς εξειδικευμένες μελέτες για την επιβάρυνση στην υγεία των πολιτών και στο μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής.

7. Στις 15/4/2020 το Δ.Σ. του Δήμου Πειραιά σε τηλεδιάσκεψη αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εργασίες της ΟΛΠ ΑΕ πρέπει να διακοπούν άμεσα έως ότου κατατεθούν και εγκριθούν οι Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

8. Την Τρίτη 21/4/20, μετά την διακοπή των εργασιών λόγω Πάσχα, οι φορτηγίδες και οι γερανοί της ΟΛΠ ΑΕ (COSCO) επανήλθαν στην Πειραϊκή παρά την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πειραιά, που είναι και ο άμεσα πληττόμενος και ενδιαφερόμενος.

9. Την Τετάρτη 29/4/20 δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα-καταπέλτης του Συνήγορου του Πολίτη που ζητεί από τις Αρχές την αναστολή των εργασιών της COSCO στην Πειραϊκή, έως την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.

ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ COSCO NA ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

Δείτε ακόμα:  «Eν ώρα εργασίας» το εργατικό δυστύχημα στη COSCO

Κάνουμε έκκληση σε Δήμους, Επιμελητήρια, Επιστημονικούς φορείς, Δημοτικές Παρατάξεις και άλλες κοινωνικές οργανώσεις του Πειραιά και ευρύτερα καθώς και τις Δημόσιες Αρχές και τους καλούμε να συμβάλλουν στην προσπάθεια τήρησης της νομιμότητας όπως έπραξε έγκαιρα από τον Ιούλιο του 2019 ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά (ΔΣΠ) ο οποίος με απόφαση του Δ.Σ. «…εστιάζει το ενδιαφέρον του ειδικά στο περιλαμβανόμενο στο “MASTER PLAN” έργο της επέκτασης του Επιβατηγού Λιμένα Πειραιά και κατασκευής σταθμού κρουαζιέρας (Νότια Ζώνη-Φάση Α) στο παρ/μα 7.2 του Ν4404/2016 …και κρίνει ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς δοθέντος ότι δεν προσκομίσθηκε περιβαλλοντική μελέτη …ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία των πολιτών και τέλος επιφυλάσσεται εφόσον το κρίνει να προβεί σε ενέργειες ενώπιον οποιασδήποτε Εθνικής ή Ευρωπαϊκής Αρχής για την διαφύλαξη των άνω δικαιωμάτων…».

Σήμερα που πληττόμεθα από την πανδημία του κορονοϊού, για άλλο ένα πρόσθετο λόγο καλούμεθα να συμβάλλουμε στην αποτροπή ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος που συντελείται στον Πειραιά με επιπτώσεις για όλο το λεκανοπέδιο.

Πειραιάς 30/4/2020

1. Σωτήρης Αλεξόπουλος – Συντ/χος Ναυτιλιακού Τομέα – Εκλεγμένος Κοινοτικός σύμβουλος της Α΄ Δημ. Κοινότητας Δήμου Πειραιά με τον συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Α΄ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ».

2. Νικολέτα Αλιφραγκή – Νομικός – Εκλεγμένη Κοινοτική σύμβουλος της Α΄ Δημ. Κοινότητας Δήμου Πειραιά με τον συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ».

3. Δήμητρα Βήνη – Παιδίατρος -Διευθύντρια Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας Νοσοκομείου Νίκαιας – Master στην Δημόσια Υγεία – Εκλεγμένη Κοινοτική σύμβουλος της Α΄ Δημ. Κοινότητας Δήμου Πειραιά με τον συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Α΄ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ».

4. Χρήστος Βρεττάκος – Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

5. Ανθή Γιαννούλου – Δικηγόρος – Αντιπρόεδρος της ΙΝΚΑ ΔΙ.ΚΑ.Π.-Δικαιώματα Καταναλωτών-Πολιτών.

6. Δημήτρης Γκερλές – Στέλεχος Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής– Εκλεγμένος Δημοτικός σύμβουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά με τον συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ».

7. Ευάγγελος Δαρζέντας – Εμπορικός Αντιπρόσωπος – Εκλεγμένος Κοινοτικός σύμβουλος της Α΄ Δημ. Κοινότητας Δήμου Πειραιά με τον συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ».

8. Μαρία Ζορμπαλά – Ιδιωτική Υπάλληλος – Εκλεγμένη Κοινοτική σύμβουλος της Γ΄ Δημ. Κοινότητας Δήμου Πειραιά με τον συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ».

9. Χρήστος Ηλιάδης – Δικηγόρος – Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

10. Γεώργιος Ιωακειμίδης – Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ – Δήμαρχος Νίκαιας- Ι.ΡΕΝΤΗ.

11. Γεώργιος Καλτσάς – Δικηγόρος – Μέλος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

12. Ιωάννης Καρδαράς – Δικηγόρος – Μέλος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

13. Ιωάννης Λαγουδάκης – Δήμαρχος Περάματος.

14. Στυλιανός Λογοθέτης του Ξενοφώντος – Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ – Ομότιμο μέλος ΤΕΕ – Πρώην Δήμαρχος Πειραιά & Νίκαια.

15. Αικατερίνη Μενδώνη – Συνταξιούχος Τραπεζικός – Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά.

16. Γεώργιος Μπάλιας – Δικηγόρος – Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

17. Γεώργιος Σαμιώτης – Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά στο Δίκαιο της Θάλασσας- Διεθνές θεσμικό πλαίσιο της Ναυτιλίας. (Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών).

18. Ευστάθιος Σκλαβενίτης – Φυσικός (Καθηγητής ΜΕ) Αιρετός ΠΥΣΔΕ Πειραιά.

19. Ιωάννης Σκούρτης – Γενικός Γραμματέας των περιπτερούχων Πειραιά «Αγία Τριάς».

20. Βασίλειος Τσελέντης – Βιοχημικός με ειδίκευση στην περιβαλλοντική παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών και αέριων ρύπων – Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά (Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών).

21. Αναστάσιος Τσελεπίδης – Βιολόγος- Ωκεανογράφος – Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά (Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών).

22. Μάνθος Τριαντάφυλλος – Δικηγόρος – Μέλος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

23. Ιωάννης Χαραλαμπάκης – Φαρμακοποιός – Μέλος του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά – Υπεύθυνος του ΜΕΡΑ 25 για το Περιβάλλον και την Πράσινη Μετάβαση.

Μην τα θέλετε όλα... δικά σας! 👆Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας! 💞
Previous Article

Αεροπορικό ταξιδάκι "αναψυχής" μέχρι... να σου βγει η ψυχή από τα μέτρα!

Next Article

Το ΠΑΜΕ μας έδειξε πως θα γίνονται οι διαδηλώσεις στη Νέα Τάξη Πραγμάτων

Related Posts
Total
22
Share