5G: Ο ΠΟΥ “νίπτει τας χείρας του” για την ασφάλεια του – Μοιάζει με την ακτινοβολία σκαναρίσματος σώματος

Πως λέει ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο σποτάκι, “σας τα είπα και νίπτω τας χείρας μου”, κάπως έτσι και ο ΠΟΥ δηλώνει ότι … ακόμα είναι νωρίς να γνωρίζουμε τις συνέπειες

Και ξαφνικά ένας ολόκληρος πλανήτης τρελάθηκε κι ανησυχεί για την 5ης γενιάς τεχνολογία χωρίς λόγο; Εκεί που απολάμβανε τα υποτιθέμενα οφέλη του smartphone του, του τάμπλετ, του κομπιούτερ του, της τηλεόρασης του -παρότι είχε ήδη ακούσει για κάποιους κινδύνους λόγω της ακτινοβολίας- ξαφνικά χιλιάδες άνθρωποι ξεσηκώνονται ανά τον κόσμο κατά της επόμενης γενιάς κινητής;

Όχι φυσικά, δεν πρόκειται για μαζική παράκρουση και οι λόγοι είναι πολλοί που συνέβη.

Πρώτον, πολλοί ειδικοί –της τεχνολογίας, της ιατρικής, ακόμα και της άμυνας πήραν θέση και είπαν ότι με την 5G ξεπερνιούνται πολλά όρια και μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα χωράφια.

Δεύτερον, οι ίδιες οι εταιρίες τεχνολογίας αρνούνται να δώσουν εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία -μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα- κι ότι δεν υπάρχουν έρευνες.

Τρίτον, γιατί ακόμα και ο ΠΟΥ, του οποίου η αποφάσεις ξέρουμε πόσο επηρεάζονται από τα λόμπις και την παγκόσμια πολιτική εξουσία, δεν δίνει ξεκάθαρες εγγυήσεις ότι είναι απολύτως ασφαλής.

Τι λέει ο ΠΟΥ σε πρόσφατο δημοσίευμα του

Σε δελτίο Q&A με ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τα κινητά δίκτυα 5G και την υγεία, έχει κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις (στο τέλος και οι αριθμημένοι σχολιασμοί μας)

Ποιοι είναι οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία από την 5G;
 • Μέχρι σήμερα, και μετά από πολλές έρευνες που έγιναν, (1)δεν υπήρξε καμιά αρνητική επίδραση στην υγεία από την έκθεση σε ασύρματες τεχνολογίες. Συμπεράσματα σχετικά με την υγεία προέρχονται από μελέτες που διεξάγονται σε ολόκληρο το ραδιοφάσμα, αλλά μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί μόνο μερικές μελέτες στις συχνότητες που θα χρησιμοποιηθούν από το 5G.
 • Η θέρμανση ιστών είναι ο κύριος μηχανισμός αλληλεπίδρασης μεταξύ των πεδίων ραδιοσυχνότητας και του ανθρώπινου σώματος. Τα επίπεδα έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων από τις σημερινές τεχνολογίες οδηγούν σε αμελητέα αύξηση της θερμοκρασίας στο ανθρώπινο σώμα.
 • Καθώς αυξάνεται η συχνότητα, υπάρχει λιγότερη διείσδυση στους ιστούς του σώματος και η απορρόφηση της ενέργειας γίνεται πιο περιορισμένη στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα και μάτια). Υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική έκθεση παραμένει κάτω από τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, δεν αναμένονται συνέπειες για τη δημόσια υγεία.
Επίπεδα έκθεσης
 • Επί του παρόντος, η έκθεση από υποδομές 5G σε περίπου 3,5 GHz είναι παρόμοια με αυτή των υφιστάμενων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας. Με τη χρήση πολλαπλών δοκών από κεραίες 5G, (2)η έκθεση θα μπορούσε να είναι πιο μεταβλητή ως συνάρτηση της θέσης των χρηστών και της χρήσης τους. Δεδομένου ότι η τεχνολογία 5G βρίσκεται σήμερα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης,
  η έκταση οποιασδήποτε μεταβολής της έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ 5G και προηγούμενων τεχνολογιών;
 • Το 5G αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών προτύπων. Για να καταστεί δυνατή η αύξηση της απόδοσης, το 5G θα επεκταθεί σε υψηλότερες συχνότητες γύρω στα 3,5 GHz και έως και μερικές δεκάδες GHz. (3)Οι υψηλότερες συχνότητες είναι νέες στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, αλλά χρησιμοποιούνται συνήθως σε άλλες εφαρμογές, όπως ραδιοζεύξεις από σημείο σε σημείο και σαρωτές σώματος για ελέγχους ασφαλείας.
 • Σε αυτές τις υψηλότερες συχνότητες, τα δίκτυα 5G θα χρησιμοποιούν μεγαλύτερο αριθμό σταθμών βάσης και συνδεδεμένων αντικειμένων. Στην 5G θα χρησιμοποιούν περαιτέρω κεραίες σχηματισμού δέσμης για την εστίαση των σημάτων πιο αποτελεσματικά προς τη συσκευή κατά τη χρήση,
  αντί να έχει το σήμα να διαδοθεί σε ευρείες κατευθύνσεις όπως στις τρέχουσες κεραίες σταθμών βάσης.
Ποιες είναι οι διεθνείς οδηγίες έκθεσης;
 • Δύο διεθνείς οργανισμοί παράγουν κατευθυντήριες γραμμές για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (4)Πολλές χώρες τηρούν τις οδηγίες που συνιστώνται από:
 1. Την Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες και,
 2. Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, μέσω της Διεθνούς Επιτροπής Ηλεκτρομαγνητικής Ασφάλειας
 • Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι συγκεκριμένες για την τεχνολογία. Καλύπτουν ραδιοσυχνότητες μέχρι 300 GHz, συμπεριλαμβανομένων των συχνοτήτων που συζητούνται για το 5G.
Τι κάνει ο ΠΟΥ;
 • Ο ΠΟΥ διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου για την υγεία από την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, καλύπτοντας ολόκληρο το εύρος ραδιοσυχνότητας, συμπεριλαμβανομένων των 5G, που θα δημοσιευθούν μέχρι το 2022.
 • Ο ΠΟΥ θα επανεξετάσει τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από την έκθεση σε 5G καθώς αναπτύσσεται η νέα τεχνολογία και, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα.
 • Ο ΠΟΥ συνέστησε το έργο του Διεθνούς Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου (EMF) το 1996. Το έργο διερευνά τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία στην περιοχή συχνοτήτων 0-300 GHz και συμβουλεύει τις εθνικές αρχές για την προστασία από την ακτινοβολία EMF.
 • Ο ΠΟΥ υποστηρίζει την περαιτέρω διερεύνηση των πιθανών μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία όλων των πτυχών των κινητών τηλεπικοινωνιών. Ο Οργανισμός εντοπίζει και προωθεί σχετικές ερευνητικές προτεραιότητες. Επίσης, αναπτύσσει δημόσια ενημερωτικά υλικά και προωθεί το διάλογο μεταξύ επιστημόνων, κυβερνήσεων, και το κοινό για να αυξήσει την κατανόηση γύρω από την υγεία και τις κινητές επικοινωνίες.

Αναλύοντας το κείμενο

1. Μέχρι σήμερα, και μετά από πολλές έρευνες που έγιναν, δεν υπήρξε καμιά αρνητική επίδραση στην υγεία από την έκθεση σε ασύρματες τεχνολογίες;

Μέχρι σήμερα, και μετά από πολλές έρευνες που έγιναν, δεν υπήρξε καμιά αρνητική επίδραση στην υγεία από την έκθεση σε ασύρματες τεχνολογίες, λέει ο ΠΟΥ. Λάθος. Έχουν γίνει άπειρες μελέτες που έχουν δείξει ότι υπάρχει επίδραση, από πολλούς έγκυρους και διαπιστευμένους οργανισμούς.

Συγκεκριμένα: Για τα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την δημόσια υγεία o ΠΟΥ έχει εκδώσει αναφορές πολύ παλαιότερα (2006 πηγή) (2007 πηγή) μάλιστα αναφέρονται και σε έρευνα ακόμα πιο παλιά, του 2005, τότε που η ασύρματη τεχνολογία δεν είχε απολύτως καμία σχέση με τη σημερινή σε ανάπτυξη και εύρος εγκαταστάσεων, χρήσης και συχνοτήτων.

Ωστόσο ο ΠΟΥ σε πιο πρόσφατη 27σέλιδη παρουσίαση του τον Αύγουστο του 2019, σαφέστατα κάνει αναφορές στους κινδύνους τόσο της ασύρματης όσο και της 5G. Αλλά κι εκεί, θα δείτε Πιλάτιες φράσεις – όπως, υπάρχουν ανησυχίες, θα μπορούσε να προκαλέσει συμπώματα κλπ- μαζί με διαβεβαιώσεις ότι δεν βλάπτεται η υγεία, κι από την άλλη ότι η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη (η πιο αθώα παραδοχή) και ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια “μικρή” αύξηση της λευχαιμίας στα παιδιά (Ορισμένες επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν μικρή αύξηση του κίνδυνο παιδικής λευχαιμίας με έκθεση σε
μαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας στο σπίτι).Καταλήγει ότι ακόμα δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις της 5G, και ότι: Ο ΠΟΥ δεν διεξάγει έρευνα σχετικά με την τεχνολογία, αλλά θα “επανεξετάσει την επιστημονική απόδειξη της 5G όταν η τεχνολογία είναι αναπτυγμένη και τα σχετικά δημοσιευμένα δεδομένα υγείας είναι διαθέσιμα”.

Οπότε, όσοι βγαίνουν και δηλώνουν δημόσια ότι ο ΠΟΥ εγγυάται για την ασφάλεια της 5G, ότι οι πολίτες τρελάθηκαν και είναι θύματα θεωριών συνωμοσίας, ότι η 5G είναι απολύτως ασφαλής, ότι η ανθρωπότητα δεν γίνεται ένα τεράστιο πειραματόζωο στο βωμό του κέρδους και ελέγχου των πολιτών, ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ! 

Δείτε ακόμα:  Κίνα: «Έξυπνα στυλό» δίνουν στους μαθητές για παρακολούθηση στο σπίτι!

2. Με τη χρήση πολλαπλών δοκών από κεραίες 5G, η έκθεση θα μπορούσε να είναι πιο μεταβλητή ως συνάρτηση της θέσης των χρηστών και της χρήσης τους

Με τη χρήση πολλαπλών δοκών από κεραίες 5G, η έκθεση θα μπορούσε να είναι πιο μεταβλητή ως συνάρτηση της θέσης των χρηστών και της χρήσης τους, λέει ο ΠΟΥ. Αυτό, λοιπόν, που δεν γνωρίζει το ευρύ κοινό είναι ότι, ενόσω κουβεντιάζουμε για την 5G και τους πιθανούς κινδύνους της, ήδη τρέχει η 4G+ και στην Ελλάδα σχεδόν καλύπτει όλη την επικράτεια! Τι είναι αυτή; Στις σελίδες των παρόχων -cosmote & vodafone – σας την παρουσιάσουν μαρκετινγκίστικα ως πιο γρήγορη, αποτελεσματική κλπ. Καμία επεξήγηση πως δουλεύει. Η αλήθεια είναι ότι 4G+ είναι κυριολεκτικά ο προπομπός της 5G, αφού δουλεύει με πολλές.

Στο σάιτ όμως ξένης εταιρείας αναφέρεται

 • Τι είναι το 4G +;
 • Το 4G + είναι ένα άλλο όνομα για LTE-A, LTE-Advanced ή 4.5G και είναι βασικά μια γρηγορότερη έκδοση του 4G. Λειτουργεί μέσω συνάθροισης φορέα, η οποία επιτρέπει στα τηλέφωνα 4G να λαμβάνουν δεδομένα από πολλαπλές ζώνες στο φάσμα 4G.
 • Έτσι, ενώ το πρότυπο 4G χρησιμοποιεί μόνο μία μπάντα τη φορά, το 4G + μπορεί να συνδυάσει δύο ζώνες για αυξημένες ταχύτητες. Στην περίπτωση της EE (σ.σ. όπως ονομάζεται κι όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση) είναι οι ζώνες 1800MHz και 2.6GHz που συνδυάζονται.

Ρωτήσαμε έναν ειδικό, πόσο ασφαλής είναι τώρα αυτή και… σήκωσε απλά τα χέρια ψηλά. Είναι πλέον τόσο μεγάλο το φάσμα των συχνοτήτων και παλμών που χρησιμοποιείται που έχει αρχίσει να χάνεται η μπάλα. Και με την 4G + είναι πλέον καλυμμένη όλη η Ελλάδα. Οπότε αν θέλετε να κάνετε μια σωστή μελέτη πάνω στη σχέση πανδημίας και ασύρματης τεχνολογίας, για να δείτε αν υπάρχει κάποια σχέση με την έξαρση και το πεσμένο ανοσοποιητικό, καλύτερα να ψάξετε όχι μόνο σε ποιες περιοχές έχουν την 5η γενιά, αλλά και σε ποιες έχουν ήδη την 4η + γενιά, που είναι ένα μόλις βήμα πριν την 5η. Κι εκεί ίσως είναι και η απάντηση γιατί η Τεχεράνη έχει τόσα κρούσματα αφού ακόμα δεν έχει το 5. Γιατί απλά… έχει το 4+ και είναι δρομολογημένη και η 5η.

3. Οι υψηλότερες συχνότητες είναι νέες στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας – χρησιμοποιούνται και σαρωτές σώματος για ελέγχους ασφαλείας

Οι υψηλότερες συχνότητες είναι νέες στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, αλλά χρησιμοποιούνται συνήθως σε άλλες εφαρμογές, όπως ραδιοζεύξεις από σημείο σε σημείο και σαρωτές σώματος για ελέγχους ασφαλείας, αναφέρει ο ΠΟΥ, και ίσως είναι η πιο ανατριχιαστική πληροφορία που είχαμε ως τώρα.

Οι εν λόγω σαρωτές που χρησιμοποιούνται είναι δυο, και δεν ξέρουμε ΚΑΝ σε ποιους αναφέρεται, πιθανά τους δεύτερους. Όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι, το 2009, η Διαχείριση Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) εισήγαγε την προηγμένη τεχνολογία απεικόνισης (AIT), γνωστή ως σαρωτές πλήρους σώματος. Όταν ξεκίνησε αρχικά η AIT, το TSA είχε δύο τρόπους διαλογής: σαρωτές με ακτίνες Χ, και σαρωτές σώματος με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα σε ότι αφορά τις ακτίνες Χ, και έτσι μετά πέρασαν στη δεύτερη “λύση”, με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Είναι πιο ασφαλής; Σύμφωνα με την τρέχουσα έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας -του ιδίου ΠΟΥ που μας λέει ότι θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι συχνότητες- δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Η δε International Agency for Research on Cancer (IARC) την οποία συχνά επικαλείται ο ΠΟΥ αλλά και άλλοι, θεωρούν ότι ακόμα και τα απλά κινητά τηλέφωνα είναι “πιθανώς καρκινογόνα”.

Ως εκ τούτου, άφησαν το δικαίωμα στου ταξιδιώτες να κάνουν “opt out”, δηλαδή να αρνούνται να περάσουν τη σάρωση σώματος και να τους γίνει έλεγχος με τις παλιές καλές κι ασφαλείς μεθόδους του ψαξίματος. Τι “opt out” έχουν οι πολίτες στην εγκατάσταση και ανάπτυξη της ασύρματης τεχνολογίας; ΚΑΜΙΑ!

4. Οι διεθνείς οργανισμοί παράγουν κατευθυντήριες γραμμές για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Οι διεθνείς οργανισμοί παράγουν κατευθυντήριες γραμμές για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, λέει ο ΠΟΥ. Κατανοούμε τι σημαίνει αυτό; Δίνουν “κατευθυντήριες γραμμές” δεν επιβάλλουν “γραμμή”, όπως κάποιοι θέλουν να μας το περάσουν. Που σημαίνει ότι η κάθε χώρα, ακόμα και πολιτεία ή Δήμος, μπορεί να επιλέξει τις δικές του γραμμές, και να πάει με την ασφάλεια του “κάλιο γαϊδουρόδενε…” μέχρι να καταλήξουν οι επιστήμονες και να δούμε τα αποτελέσματα, κι όχι του “γαϊδουρογύρευε” ψάχνοντας αν το τάδε επιδημιολογικό φαινόμενο ή το δείνα είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικής ρύπανσης από την ασύρματη τεχνολογία.

Να λάβουν οι χώρες υπόψη όλους τους δικούς τους επιστήμονες εκτός των ξένων, να υπάρξουν ειλικρινείς διάλογοι και όχι διαβουλεύσεις για τα μάτια, που θα κλείσουν με προαποφασισμένες αποφάσεις. Να τεθούν νέα όρια, εθνικά κι όχι γιατί επιλέγουμε να ακολουθήσουμε τα πρότυπα μιας χώρας -πχ όπως των ΗΠΑ που έχει καταφέρει να ρίξει το προσδόκιμο ζωής μια ολόκληρη δεκαετία.

Οι διεθνείς οργανισμοί, ακόμα κι αν θεωρήσουμε ότι είναι αγγελικά πλασμένοι και δεν δέχονται πιέσεις, απλά συνιστούν και δεν επιβάλλουν. Και ο ΠΟΥ που είναι υποτίθεται ο κύριος παγκόσμιος οργανισμός υγείας, ΔΕΝ υπογράφει την ασφάλεια όλης αυτής της ξέφρενης τεχνολογικής ανάπτυξης, για να μην αναφέρουμε και τι ζημιά προκαλούν οι δορυφόροι που έχουν πνίξει τον πλανήτη μας – θα κάνουμε άλλο αφιέρωμα.

Όποιος λοιπόν ισχυρίζεται εγγράφως ή κάνοντας χρήση αξιώματος, θέσης, ΜΜΕ κλπ, ότι ο ΠΟΥ εγγυάται οποιαδήποτε ασφάλεια σχετικά με το θέμα της 5G και λοιπών τεχνολογιών, όχι μόνο παραπληροφορεί σε βάρος της υγείας των πολιτών, αλλά διαπράττει κι έγκλημα παραπλήσιο της “πλαστογραφίας” και μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με νομικές συνέπειες. Ήρθε η ώρα να λέμε τα πράγματα όπως έχουν και με το όνομα τους.

Τα άρθρα στην κατηγορία ‘Special Edition’ είναι αποτέλεσμα έρευνας, συγγραφής ή μετάφρασης της ιστοσελίδας ​και απαγορεύεται ρητά η πλήρης αναδημοσίευσή τους ή μέρους αυτής, καθώς και η αναπαραγωγή υλικού

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Share
Share
Share
Share
Previous Article

Αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων – Θα γίνονται ανάλογα με τον ΑΜΚΑ

Next Article

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Related Posts
Διαβάστε περισσότερα

Τι… “μπιπ” βάζουν στις τροφές μας;

Σε λίγο η μόνη ασφαλής τροφή θα είναι… τίποτα! Θα λέγαμε αέρας κοπανιστός, αλλά τελικά ούτε αυτός είναι…
Total
290
Share