Μεταναστευτικό: Παρατείνονται για πέντε μήνες οι άδειες διαμονής

Shares

Λόγω της αναστολής της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού των υπηρεσιών μετανάστευσης και ασύλου των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας

Παρατείνεται η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής, λόγω της αναστολής της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού των υπηρεσιών μετανάστευσης και ασύλου των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας και της διεύθυνσης μεταναστευτικής πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι τίτλοι διαμονής, οι οποίοι έληξαν από την 11η Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και όσοι λήγουν από 12 Μαρτίου 2020 έως και την 12η Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και πέντε (5) μήνες από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, έως δηλαδή την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Αντίστοιχα, οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής και οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής έως την έκδοση απόφασης επί εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο, οι οποίες έληξαν πριν την 12η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, καθώς και όσες λήγουν από 13η Μαρτίου 2020 έως και την 12η Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και 5 μήνες από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, ήτοι έως την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης όλων των παραπάνω τίτλων έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωσή τους θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες. Οσον αφορά στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποχρεούνται κατά το διάστημα από την 12η Μαρτίου έως και την 10η Απριλίου 2020 σε κατάθεση αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας ή δελτίου διαμονής λόγω σχετικής θεώρησης εισόδου, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τν αίτησή τους το αργότερο έως την 10η Μαΐου 2020.

Shares
😻 Φίλοι αναγνώστες της Γάτας, στο νέο μας ιστότοπο έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το backround σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, λευκό ή σκούρο, από το κουμπάκι πάνω στο μενού 🔆🔘🌙. Το σκούρο θεωρείται πιο ξεκούραστο κατά τις βραδινές ώρες πριν τον ύπνο, ενώ εξοικονομεί ενέργεια στη μπαταρία κινητών κ.λπ
Previous Article

Νοσοκομείο Πύργου Ηλείας: Γιατροί και εργαζόμενοι καταγγέλλουν τον ΕΟΔΥ

Next Article

Γιατί στην Ελλάδα είναι ακόμη ακριβή η βενζίνη;

Related Posts