ΟΑΕΔ: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ενστάσεις για τις 8.933 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

Έως την Παρασκευή, 3 Μαΐου του 2019 μπορούν οι δικαιούχοι άνεργοι του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» να υποβάλουν τις ενστάσεις τους στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr)

Επισημαίνεται ότι, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 και το εν λόγω πρόγραμμα αφορά 8.933 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Η υποβολή αιτήσεων

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της Παρασκευής 03-05-2019 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.

Δείτε τα αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για τις 8.933 θέσεις εργασίας
Previous Article

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού στη Σίνδο (vid)

Next Article

"Σεισμός" στην Κέρκυρα από την Πρώτη Ανάσταση

Related Posts
Total
6
Share