Αποκάλυψη: Ο Τέταρτος Καβαλάρης είναι ήδη εδώ!

Παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε τους περιβόητους καβαλάρηδες της Αποκάλυψης, αυτοί παραμένουν οι μεγάλοι άγνωστοι του ερμητικού κειμένου με άπειρες προσπάθειες ερμηνείας του ερμητικού κειμένου

Άλλες θεωρούν πως δεν είναι παρά ιστορική υπόμνηση στην πορεία του χριστιανισμού ή την ίδια την εκκλησιαστική ιστορία, ενώ άλλες αντιλαμβάνονται την Αποκάλυψη ως μια συμβολική περιγραφή της κοσμικής σύγκρουσης του καλού και του κακού. Ωστόσο, μια ακόμα ερμηνεία βλέπει τους τέσσερις καβαλάρηδες ως σατανικά πνεύματα που συμβολίζουν τον πόλεμο και την ανθρώπινη βία, θεωρώντας ότι όλο το κείμενο είναι ένας θεόπνευστος οιωνός φοβερών μελλοντικών γεγονότων.

Ο ευαγγελιστής θέλησε στην Αποκάλυψη να ξεδιπλώσει το σχέδιο του γενεσιουργού όντος, μετά την ανάσταση του Ιησού.

Όντας εξόριστος από τους Ρωμαίους στην Πάτμο, ο Ιωάννης δεν διαλογίζεται για να γράψει, αλλά λαμβάνει το κείμενο από την εκστατική αποκάλυψη ενός αγγέλου.

Ο ευαγγελιστής αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιό του (1:19): «Γράψε, λοιπόν, αυτά που βλέπεις: όσα ανήκουν στο παρόν και όσα μέλλεται να γίνουν ύστερα απ’ αυτά»…

«Όποιος έχει μυαλό ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, που είναι αριθμός ανθρώπου· ο αριθμός του είναι χξς’ [666]», γράφει στο 13:18, ενώ η αριθμολογία κάνει λόγο για εφτά σφραγίδες, εφτά σάλπιγγες και εφτά φιάλες.

Πώς είδε ο Ιωάννης τους 4 καβαλάρηδες

«1 Καὶ εἶδον ὅτι ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων· καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος, ὡς φωνὴ βροντῆς· Ἔρχου. 2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 3 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. 4 καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ’ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· 6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. 8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς».

Καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός

Κάθε καβαλάρης έχει ένα άλογο διαφορετικού χρώματος, λευκό, κόκκινο, μαύρο και “χλωρό” -όχι “ωχρό” όπως μεταφράζεται από πολλούς. Το χλωρό είναι χρώματος ανοιχτού πρασίνου που συναντάται στα φρέσκα φυλλώματα, που είναι “πράσινα”.

Ο πρώτος καβαλάρης κρατά ένα τόξο κι ένα στεφάνι, ο δεύτερος μια μεγάλη μάχαιρα, ο τρίτος μια ζυγαριά και ο τέταρτος τον ίδιο τον Άδη.

Οι ερμηνείες των 4 καβαλάρηδων ποικίλουν, αναλόγως με την θεολογική γραμμή.

Ο πρώτος εμφανίζεται στο 6:1-2: «Είδα τότε το Αρνίο ν’ ανοίγει την πρώτη απ’ τις εφτά σφραγίδες, κι άκουσα ένα από τα τέσσερα όντα να λέει με φωνή που έμοιαζε με βροντή: ‘‘Έλα’’. Κοίταξα, και είδα ένα άσπρο άλογο, που ο καβαλάρης του κρατούσε ένα τόξο· του δόθηκε ένα στεφάνι νίκης, και νικητής έφυγε για νέες νίκες». Για τη φύση του πρώτου αυτού ιππέα η επικρατέστερη άποψη είναι ότι πρόκειται για τον ίδιο τον Ιησού.

Ο δεύτερος εμφανίζεται στο 6:3-4: «Όταν το Αρνίο άνοιξε τη δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο ον να λέει: ‘‘Έλα’’. Βγήκε τότε ένα άλλο άλογο, κόκκινο σαν τη φωτιά· στον καβαλάρη του δόθηκε ένα μεγάλο σπαθί με την εντολή να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη, και οι άνθρωποι να σφάξουν ο ένας τον άλλο».

Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει στα πατερικά κείμενα την αμαρτία και είναι το ακριβώς αντίθετο από το λευκό. Η θεολογική ερμηνεία σημειώνει ότι αμαρτωλοί και ειδωλολάτρες, θα περάσουν δύσκολες ώρες, ωστόσο οι πολιτικοί αναλυτές των ιερών κειμένων, κάνουν λόγο για την εμφάνιση του κομμουνιστικού κινήματος, ένα κίνημα που έχει ως συμβολικό χρώμα το κόκκινο από το “αίμα” της πάλης των τάξεων και που βασίζεται στον ιστορικό υλισμό καταργώντας τις θρησκείες και προβάλλοντας τον αθεϊσμό. Στην περίοδο αυτή, συμπεριλαμβάνουν και τους δυο παγκόσμιους πολέμους – όλα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τον προηγούμενο αιώνα.

Δείτε ακόμα:  Ποιος έβγαλε τον σκελετό από το ντουλάπι; | Ανάλυση

Έχει υποστηριχθεί μάλιστα πως ο δεύτερος αυτός καβαλάρης είναι ο ίδιος ο Σατανάς, που έχει τη δύναμη και την πανουργία να «αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη» και να κάνει τους ανθρώπους «να σφάξουν ο ένας τον άλλο».

Ο τρίτος καβαλάρης εισάγεται στο 6:5-6: «Όταν το Αρνίο άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, άκουσα το τρίτο ον να λέει: ‘‘Έλα’’. Κοίταξα, και είδα ένα μαύρο άλογο, που ο καβαλάρης του κρατούσε στο χέρι του μια ζυγαριά. Τότε άκουσα κάτι σαν φωνή να βγαίνει ανάμεσα από τα τέσσερα όντα και να λέει: ‘‘Ένα κιλό σιτάρι ή τρία κιλά κριθάρι θα φτάσουν ένα μεροκάματο· μην πειράξεις όμως το λάδι και το κρασί’’».

Η θεολογική εξήγηση είναι ότι αναφέρεται σε έναν μεγάλο λιμό που θα συμβεί, πιθανότατα ως αποτέλεσμα των πολέμων και της αιματοχυσίας που θα έχει επιφέρει ο δεύτερος καβαλάρης. Ωστόσο και πάλι οι πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο ότι ο τρίτος καβαλάρης αναφέρεται στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση και στην απληστία των ελίτς. Και μοιάζει πιο λογικό γιατί, το μαύρο μεν στην Αγία Γραφή συμβολίζει το πνευματικό σκοτάδι, ωστόσο ο καβαλάρης του ευαγγελιστή κρατά μια ζυγαριά στο χέρι του, υποδεικνύοντας πως οι τιμές των σιτηρών είναι πολύ υψηλότερες από τις επικρατούσες σε καιρό ειρήνης ή αφθονίας.

Ο τέταρτος καβαλάρης αναφέρεται στο 6:7-8: «Όταν το Αρνίο άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τέταρτου όντος να λέει: ‘‘Έλα’’. Κοίταξα, και είδα ένα χλωρό άλογο· ο καβαλάρης του λεγόταν Θάνατος, κι από πίσω του ακολουθούσε ο Άδης. Τους δόθηκε η εξουσία να σκοτώσουν το ένα τέταρτο της οικουμένης με ρομφαία, με πείνα, με θανατικό και με τα θηρία της γης».

Ο συμβολισμός είναι μεν διαυγής, αλλά η ερμηνεία του πως θα συμβούν όλα αυτά θολή: αυτός ο ιππέας φέρνει θάνατο και καταστροφή, μάστιγες και αρρώστιες. Και δεν είναι φυσικά το τέλος των δεινών, καθώς οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης είναι απλοί πρόδρομοι των χειρότερων κρίσεων και καταστροφών που θα έρθουν αργότερα στη «θλίψη τη μεγάλη» (7:14), όπως μας λέει ο Ιωάννης σε επόμενα κεφάλαια.

Το τέταρτο άλογο περιγράφεται ως «ωχρό» στη μετάφραση, στο πρωτότυπο κείμενο το χρώμα αναφέρεται όμως ως «χλωρό» και είναι το ίδιο χρώμα που χρησιμοποιείται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα για να περιγράψει τις πληγές της λέπρας. Θεωρείται ότι είναι το χρώμα του θανάτου που έχει αποδοθεί και ως πράσινο ή κιτρινοπράσινο στη βιβλιογραφία, αντανακλώντας τη νεκρική χλωμάδα.

Ωστόσο και πάλι οι πολιτικοί αναλυτές έχουν διαφορετική ερμηνεία: Το “πράσινο” χρώμα δεν είναι κανένα άλλο από την γνωστή πλέον σε όλους μας Ατζέντα 21 του ΟΗΕ, και την υποτιθέμενη “Βιώσιμη Ανάπτυξη”.

Κατά την περίοδο της επιβολής της, οι ανθρώπινες ελευθερίες περιορίζονται στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης και διάσωσης του πλανήτη (βλέπε New Green Deal), η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης μπαίνει στην υπηρεσία των ελίτς ως όπλα για έλεγχο και μείωση πληθυσμού (ασύρματη, δορυφόροι, ρομπότς κλπ), επιβάλλονται νέοι “ηθικοί” κανόνες που δεν έχουν καμία σχέση με ήθος, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά μια περίοδος άμεσης επίθεσης κατά των λαών, ώστε να κουραστούν και να “προσκυνήσουν” τον αντίχριστο.

Καρότο και μαστίγιο είναι η τακτική, από τη μια η τρομοκρατία με ακραία φαινόμενα που ερμηνεύονται ως “Κλιματική Αλλαγή”, κι από την άλλη με “γλυκόλογα”, ο αντίχριστος θα εξαπατήσει τον κόσμο ως ο μέγας Μεσσίας, ως ο “καινοτόμος” που θα προσφέρει πολλές λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων, ευκολίες και “σύγχρονα θαύματα”.

Για τους αναλυτές, αυτός ο αντίχριστος είναι η ίδια η ασύρματη τεχνολογία. Και η 5G έχει ήδη αρχίσει να εξαπλώνεται παντού ξεγελώντας τον κόσμο που θα γεμίσει τον Άδη από αυτούς που την δέχτηκαν και την προσκύνησαν οικειοθελώς!

Τα άρθρα του Special Edition της ​Γάτας είναι αποτέλεσμα έρευνας, συγγραφής ή μετάφρασης του ιστολογίου ​και απαγορεύεται ρητά αναδημοσίευσή τους ​(ακόμα και με ενεργό
λινκ) ​​χωρίς την άδεια της σύνταξης ​ή ακόμα και η αναπαραγωγή τους ​μέσω του https://archive.is/
‘​Creative Commons ​license’

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Share
Share
Share
Share
Previous Article

Το Οικ. Πατριαρχείο "προτρέπει" να μην γίνεται χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στη λατρεία - Χρειάζεται απαγόρευση!

Next Article

Να γιατί η ΔΕΗ ζητά για άλλη μια φορά αύξηση τιμολογίων!

Related Posts
Total
26
Share