10 κατηγορίες εργαζομένων που κερδίζουν αν αποχωρήσουν μέσα στο 2018

Οι 10 κατηγορίες εργαζοµένων που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από τη νέα αύξηση των ορίων ηλικίας το 2019, καθώς το ασφαλιστικό τους βιογραφικό «κουµπώνει» µε τις µεταβατικές διατάξεις του νόµου Κατρούγκαλου

Δέκα µεγάλες οµάδες ασφαλισµένων µπορούν να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου µέσα στο 2018. Πρόκειται για αρκετές κατηγορίες ασφαλισµένων από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα που θεµελίωσαν ή θεµελιώνουν δικαίωµα εντός του 2018, καθώς το ασφαλιστικό τους βιογραφικό «κουµπώνει» µε τις µεταβατικές διατάξεις των νέων ορίων ηλικίας.

Oπως έχει γράψει το «Eθνος», το 2018 είναι η τελευταία χρονιά της τριετούς µεταβατικής περιόδου του νόµου Κατρούγκαλου, εντός του οποίου µερίδα νέων συνταξιούχων δικαιούται «προσωπική διαφορά». Προσοχή, το «µπόνους» της προσωπικής διαφοράς δεν το δικαιούνται όλοι όσοι θα αποχωρήσουν εντός του 2018, αλλά όσοι βλέπουν τη νέα τους σύνταξη να υπολείπεται πάνω από 20% από τη σύνταξη που προσδοκούσαν να λάβουν µε τον παλαιό τρόπο υπολογισµού.

Οσοι αποχωρήσουν φέτος και εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία θα λάβουν το 25% αυτής της διαφοράς για πάντα που κατά µέσο όρο είναι στα 50 ευρώ. Καθώς το 2018 εκπνέει και το 2019 θα φέρει νέα αύξηση των ορίων ηλικίας, το «Εθνος – Ασφάλιση και Συντάξεις» επιµελήθηκε µε τη συνδροµή του δικηγόρου ∆ιονύση Ρίζου, ειδικού σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης έναν λεπτοµερή οδηγό µε παραδείγµατα για όλους όσοι µπορούν να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου από φέτος, είτε δικαιούνται είτε όχι «προσωπική διαφορά».

Δημόσιο με 35ετία
1 Ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν µε 35ετία εντός του 2018 πρέπει να έχουν συµπληρώσει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου τα 35 έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας που ανάλογα µε την περίπτωση φτάνει µέχρι τα 60.
Έτσι:
 • Αν τα 58 και η 35ετία συµπληρώθηκαν το 2015 κάποιος µπορεί άµεσα να αποχωρήσει.
 • Αν τα 58 και η 35ετία συµπληρώθηκαν το 2016, τότε κάποιος µπορεί να αποχωρήσει µέχρι το τέλος του 2018, συµπληρώνοντας όµως πρώτα το 59ο έτος της ηλικίας του.
 • Αν τα 58 και η 35ετία συµπληρώθηκαν το 2017, τότε κάποιος µπορεί να αποχωρήσει µέχρι το τέλος του 2018 συµπληρώνοντας όµως πρώτα το 59ο έτος και 6 µήνες της ηλικίας του.
Παραδείγµατα

Υπάλληλος συµπληρώνει εντός του 2018 συνολικά 35 χρόνια ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 2ο του 1958. Εκλεισε εποµένως ήδη τα 60. Μπορεί άµεσα να συνταξιοδοτηθεί.
Υπάλληλος µε 35ετία, συµπληρωµένη το 2018, είναι σήµερα 58 ετών και θα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60 που τα συµπληρώνει το 2020.

Δημόσιο με 37ετία
2 Οι ασφαλισµένοι πρέπει να συµπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης εντός του 2018 και να έχουν συµπληρώσει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου όριο ηλικίας που ανάλογα µε την περίπτωση φτάνει µέχρι τα 58 και 6 µήνες.
Έτσι:
 • Αν η 37ετία συµπληρώθηκε το 2015, κάποιος µπορεί άµεσα να αποχωρήσει.
 • Αν η 37ετία συµπληρώθηκε το 2016, τότε κάποιος µπορεί να αποχωρήσει συµπληρώνοντας το 56ο έτος και 9 µήνες της ηλικίας του.
 • Αν η 37ετία συµπληρώθηκε το 2017, τότε κάποιος µπορεί να αποχωρήσει συµπληρώνοντας το 57ο έτος και 8 µήνες της ηλικίας του.
 • Αν η 37ετία συµπληρώνεται το 2018, τότε κάποιος µπορεί να αποχωρήσει εάν µέχρι 31/12/2018 έχει συµπληρώσει το 58ο έτος και 6 µήνες της ηλικίας του.
Παράδειγµα

∆ηµόσιος υπάλληλος συµπληρώνει εντός του 2018 συνολικά 37 χρόνια ασφάλισης µε εξαγορά της στρατιωτικής του θητείας και έχει γεννηθεί τον 2ο του 1960. Εκλεισε εποµένως ήδη τα 58 και 6 µήνες και µπορεί άµεσα να συνταξιοδοτηθεί.

Δημόσιο με 25ετία για μειωμένη
3 Ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου που επιθυµούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη πρέπει να έχουν κατοχυρώσει δικαίωµα έως το 2012 και εντός του 2018 να έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας για µειωµένη:
 • Γυναίκες που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 αποχωρούν αν έχουν συµπληρώσει ως 31/12/2018 το 55ο έτος της ηλικίας.
 • Γυναίκες και άνδρες που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011, αποχωρούν αν έχουν συµπληρώσει έως 31/12/2018 το 56ο έτος της ηλικίας.
 • Γυναίκες και άνδρες που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 αποχωρούν αν έχουν συµπληρώσει έως 31/12/2018 το 58ο έτος της ηλικίας.
Παράδειγµα

∆ηµόσια υπάλληλος συµπλήρωσε 25ετία το 2010. Σήµερα είναι 56. Μπορεί άµεσα να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη και «πέναλτι» 115€.

Υπάλληλος µε συµπληρωµένη 35ετία το 2018 είναι σήµερα 58 ετών και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60, δηλαδή το 2020.

ΙΚΑ με 35ετία
4 Για µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα που είχαν κατοχυρώσει δικαίωµα έως το 2012 µε συµπληρωµένες -ακόµη και µε εξαγορά πλασµατικών ετών- 10.500 ηµέρες ασφάλισης η δυνατότητα εξόδου για το 2018 δίνεται αν έχει συµπληρωθεί όριο ηλικίας έως και τα 60:
 • Αν τα 10.500 ένσηµα συµπληρώθηκαν το 2011 και τα 58 το 2015 – άµεση αποχώρηση.
 • Αν τα 10.500 ένσηµα συµπληρώθηκαν το 2011 και τα 58 το 2016 – αποχώρηση µέχρι το τέλος του 2018 εφόσον έχει συµπληρωθεί το 59ο έτος της ηλικίας.
 • Αν τα 10.500 ένσηµα συµπληρώθηκαν το 2011 και τα 58 το 2017 – αποχώρηση µέχρι το τέλος του 2018 εφόσον έχει συµπληρωθεί το 59ο έτος και 6 µήνες της ηλικίας.
Παραδείγµατα

Μισθωτός ΙΚΑ συµπλήρωσε 10.500 ηµέρες το 2011 και έχει γεννηθεί τον 2ο του 1958. Εκλεισε τα 60 και µπορεί άµεσα να συνταξιοδοτηθεί.

Μισθωτός ΙΚΑ συµπλήρωσε 10.500 ηµέρες το 2011 και είναι σήµερα 58. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60 που τα συµπληρώνει το 2020.

 • Αν τα 10.500 ένσηµα συµπληρώθηκαν το 2012 και τα 59 έως το 2015 – άµεση αποχώρηση.
 • Αν τα 10.500 ένσηµα συµπληρώθηκαν το 2012 και τα 59 το 2016 – αποχώρηση µέχρι το τέλος του 2018 εφόσον έχει συµπληρωθεί το 59ο έτος και 9 µήνες της ηλικίας.
 • Αν τα 10.500 ένσηµα συµπληρώθηκαν το 2012 και τα 59 το 2017 – αποχώρηση µέχρι το τέλος του 2018 εφόσον έχει συµπληρωθεί το 60ό έτος και 2 µήνες της ηλικίας.
Δείτε ακόμα:  Μετς: Συμμορία ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο 18χρονους
Παράδειγµα

Μισθωτός ΙΚΑ συµπλήρωσε 10.500 ηµέρες το 2012 και έχει γεννηθεί τον 8ο του 1957. Εκλεισε τον 5ο του 2017 τα 59 και 6 µήνες. Μπορεί άµεσα να συνταξιοδοτηθεί.
OAEE

5 Για ελεύθερους επαγγελµατίες του πρ. ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) που είχαν κατοχυρώσει δικαίωµα έως το 2012 µε συµπληρωµένα -ακόµη και µε εξαγορά πλασµατικών ετών- 35 έτη ασφάλισης η δυνατότητα εξόδου για το 2018 δίνεται µε ηλικία 60 και 9 µήνες:
 • Αν η 35ετία συµπληρώθηκε έως το 2012 και τα 60 έως το 2017 – άµεση αποχώρηση.
Παράδειγµα

Εµπορος κλείνει την επιχείρησή του τον Νοέµβριο του 2018 και µε εξαγορά πλασµατικών ετών συµπλήρωσε 35ετία το 2012, ενώ έχει γεννηθεί τον 12ο του 1957. Εχει κλείσει εποµένως τα 60 και 9 µήνες και µπορεί άµεσα να συνταξιοδοτηθεί.

ΔΕΚΟ-Τράπεζες
6 Εργαζόµενοι σε ∆ΕΚΟ – Τράπεζες που µπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν µε 35ετία άνευ ορίου ηλικίας δεν έχουν πλέον αυτήν τη δυνατότητα. Εφόσον η 35ετία συµπληρώνεται το 2018, θα πρέπει να έχει συµπληρωθεί και το 60ό έτος της ηλικίας.
Παράδειγµα

Υπάλληλος ΟΣΕ συµπληρώνει εντός του 2018 τα 35 χρόνια ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 2ο του 1958. Εκλεισε τα 60 και µπορεί άµεσα να συνταξιοδοτηθεί.

 • Ασφαλισµένοι µε 25ετία, 750 ανά έτος την τελευταία 5ετία και 62 έτη ηλικίας – άµεση αποχώρηση.
 • Ανδρες µε 25ετία έως το 2012 φεύγουν άµεσα µε µειωµένη.
 • Γυναίκες µε τουλάχιστον 15ετία που συµπλήρωσαν τα 55 το 2010 – άµεση αποχώρηση.
 • Γυναίκες µε 25ετία και 55 το 2011 εξασφαλίζουν µειωµένη µε άµεση αποχώρηση.
 • Ασφαλισµένοι για πρώτη φορά πριν από το 1983 µε 35ετία έως 31/12/2016 και 59 ετών – άµεση αποχώρηση.
ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών (5.500 ένσημα κι ανήλικο)
7 Οι µητέρες και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων του ΙΚΑ, των Ταµείων των ∆ΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν κατοχυρωµένο δικαίωµα µε 5.500 ένσηµα και ταυτόχρονα ανήλικο παιδί, πρέπει να έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας πριν από τη 18η Αυγούστου του 2015, καθώς το 2018 τα όρια για τους γονείς είναι ιδιαίτερα αυξηµένη:
 • Μητέρες µε 5.500 ένσηµα και ανήλικο παιδί το 2010 κατοχύρωσαν έξοδο στα 50 µε µειωµένη και στα 55 µε πλήρη.
 • Μητέρες που είχαν 5.500 ηµέρες ασφάλισης και ανήλικο το 2011 κατοχύρωσαν µειωµένη στα 52 και πλήρη στα 57.
 • Μητέρες που είχαν 5.500 ηµέρες ασφάλισης και ανήλικο το 2012 κατοχύρωσαν µειωµένη στα 55 και πλήρη στα 60. Προσοχή, οι συγκεκριµένες κατηγορίες πρέπει να έχουν συµπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν από τον Αύγουστο του 2015.
Παράδειγµα

Ασφαλισµένη στο ΤΑΠ-ΟΤΕ µητέρα είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 τα απαιτούµενα 5.500 ένσηµα για να αποχωρήσει µε πλήρη σύνταξη στα 57, πλην όµως γίνεται 57 ετών τον Νοέµβριο του 2016. Η συγκεκριµένη υπάλληλος θα µπορεί να αποχωρήσει πλέον στα 59 και 6 µήνες. Μειωµένη µπορεί να λάβει άµεσα.

Γονείς στο Δημόσιο και σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών
8 Γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες), όπως επίσης τρίτεκνοι και άνω, ασφαλισµένοι ∆ηµοσίου, καθώς και µητέρες και χήροι πατέρες ασφαλισµένοι στα Ταµεία ∆ΕΚΟ – Τραπεζών, µε κατοχυρωµένο δικαίωµα συνταξιοδότησης την περίοδο 2010-2012:
Μητέρες δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ∆ΕΚΟ
Τραπεζών µε συµπληρωµένη 25ετία και ανήλικο παιδί το 2010 που ήταν 50 ετών έως 18/8/2015 – άµεση αποχώρηση.
 • Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δηµόσιοι υπάλληλοι και µητέρες υπάλληλοι ∆ΕΚΟ – Τραπεζών µε συµπληρωµένη 25ετία και ανήλικο παιδί το 2011 και 52 ετών έως 18/8/2015 – άµεση αποχώρηση.
 • Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δηµόσιοι υπάλληλοι και µητέρες υπάλληλοι ∆ΕΚΟ – Τραπεζών µε συµπληρωµένη 25ετία και ανήλικο παιδί το 2012 και 55 ετών έως 18/8/2015 – άµεση αποχώρηση.
 • Τραπεζών µε συµπληρωµένη 25ετία και ανήλικο παιδί το 2011 και 52 ετών µέχρι 18/8/2015 – άµεση αποχώρηση.
 • Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δηµόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες µητέρες υπάλληλοι ∆ΕΚΟ  Τραπεζών µε συµπληρωµένη 25ετία και ανήλικο παιδί το 2012 και 55 ετών µέχρι 18/8/2015 – άµεση αποχώρηση.
  Παράδειγµα

Ασφαλισµένη στο ΤΑΠ-ΟΤΕ µητέρα που είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 τα απαιτούµενα 25 έτη για να αποχωρήσει µε πλήρη στα 50, πλην όµως γίνεται 50 µέσα στο 2016, θα µπορεί να αποχωρήσει πλέον στα 56 και 9 µήνες επιβαρυνόµενη µε 6 έτη και 9 µήνες και εποµένως δεν µπορεί να αποχωρήσει µέσα στο 2018.

Ασφαλισμένοι σε καθεστώς βαρέων
9 Ανδρες δηµόσιοι υπάλληλοι ασφαλισµένοι σε ΟΤΑ µε 15 έτη ασφάλισης (12 έτη στα βαρέα µέχρι 31/12/2012) και 58 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη. Αντίστοιχα µε 15 έτη ασφάλισης (12 έτη στα βαρέα µετά την 1η/1/2013) και 60 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη.
 • Γυναίκες στο ΙΚΑ µε 15ετία (3.600 στα βαρέα το 2010) που είναι 55 θα λάβουν πλήρη σύνταξη.
 • Ανδρες και γυναίκες στο ΙΚΑ µε 15ετία και 3.600 ένσηµα στα βαρέα που συµπληρώνουν φέτος τα 62.
 • Ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΑΑ
10 Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι στην πρώτη γραμμή για την προσωπική διαφορά της µεταβατικής περιόδου.
 • Ασφαλισµένοι του Ταµείου Νοµικών που συνταξιοδοτούνται µε 30 και άνω έτη ασφάλισης.
 • Ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε που συνταξιοδοτούνται µε 30 και άνω έτη ασφάλισης.
 • Οι ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ που συνταξιοδοτούνται µε 30 και άνω έτη ασφάλισης.
Μην τα θέλετε όλα... δικά σας! 👆Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας! 💞
Previous Article

Ο Τραμπ αποσύρει στρατεύματα από την Συρία και το Ισραήλ διαφωνεί

Next Article

Financial Times: Ο Τζορτζ Σόρος πρόσωπο της χρονιάς

Related Posts
Total
3
Share