«Προσωρινή τακτοποίηση» έως και για 40 χρόνια για τα δασικά αυθαίρετα

«Τακτοποίηση» για 25 ή 40 χρόνια, ανάλογα µε τον χρόνο ανέγερσης, και πληρωµή των προστίµων σε εκατό δόσεις προβλέπει το σχέδιο νόµου για τις «οικιστικές πυκνώσεις»

Με τη λύση της προσωρινής «τακτοποίησης» έως και για σαράντα χρόνια µέσω του δασικού ισοζυγίου και της πληρωµής προστίµων έως και σε εκατό δόσεις µε εκπτώσεις στην περίπτωση της πρώτης κατοικίας ή της εφάπαξ αποπληρωµής επιχειρεί να επιλύσει τον δύσκολο γρίφο των δασικών αυθαιρέτων το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το σχέδιο νόµου για τις «οικιστικές πυκνώσεις», το οποίο παρουσιάστηκε χθες από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Σταθάκη, και τον αναπληρωτή υπουργό, Σωκράτη Φάµελλο, και θα βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση έως τις 8 Ιανουαρίου 2019, δίνει διορία δύο ετών στους ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων σε οικιστικές πυκνώσεις προκειµένου να υπαχθούν στον νόµο και να επιτύχουν αναστολή κατεδαφίσεων και διοικητικών κυρώσεων, χωρίς ωστόσο να δίνει τη δυνατότητα µεταβίβασης του ακινήτου δεδοµένου ότι η περιοχή δεν αποχαρακτηρίζεται.

Στον αέρα παραµένουν όµως οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων 24 δήµων, οι οποίοι παρά τις επίµονες εκκλήσεις του υπουργείου δεν έδωσαν οριστικά περιγράµµατα
των οικισµών προκειµένου να υπαχθούν στη ρύθµιση.

Ειδικότερα, το νοµοσχέδιο ορίζει αναστολή των κατεδαφίσεων, της έκδοσης διοικητικών πράξεων από τα αρµόδια δασικά όργανα, όπως πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζηµίωσης, πράξεις καταλογισµού προστίµων, έκδοσης ταµειακών βεβαιώσεων και είσπραξης κ.λπ. Αναστέλλονται ποινικές διώξεις Επίσης προβλέπει ότι µετά την υπαγωγή στον νόµο των οικιστικών πυκνώσεων, εκκρεµείς ποινικές διώξεις αναστέλλονται και µετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου δασικού προστίµου παύουν.

Συγκεκριµένα προβλέπεται αναστολή κατεδαφίσεων και λοιπών κυρώσεων:

  • Για 40 χρόνια για όσα αυθαίρετα αυτής της κατηγορίας έχουν ανεγερθεί πριν από τις 11 Ιουνίου 1975 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Συντάγµατος)
  • Για 25 χρόνια για όσα έχουν ανεγερθεί µετά την 11η Ιουνίου 1975 και µέχρι την 28η Ιουλίου 2011, που αποτελεί και την «κόκκινη γραµµή» πέραν της οποίας δεν προβλέπεται η νοµιµοποίηση κανενός αυθαιρέτου

Ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου αποδεικνύεται µε αεροφωτογραφία, ενώ συµπληρωµατικά και µόνο εφόσον δεν υπάρχει αεροφωτογραφία για κτίρια προ του ’75 µπορούν να ληφθούν υπόψη έγγραφα του ∆ηµοσίου και κυρίως δασικών υπηρεσιών (τίτλοι ιδιοκτησίας, πρωτόκολλα κατεδάφισης κ.λπ.). Στα κτίσµατα που θα υπαχθούν στον νόµο δίνεται δικαίωµα σύνδεσης µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, ενώ επιτρέπονται µόνο οι επισκευαστικές εργασίες µε την έκδοση άδειας.

Παράβολο 250 ευρώ

Η αίτηση υπαγωγής του αυθαιρέτου γίνεται στο πληροφοριακό σύστηµα στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» µε την πληρωµή παράβολου 250 ευρώ. Από την ηµεροµηνία αυτή ο ενδιαφερόµενος έχει προθεσµία έξι µηνών περικειµένου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία είναι:

  • Αίτηση υπαγωγής
  • Τεχνικές εκθέσεις δασολόγων και µηχανικών
  • ∆ηλώσεις εντύπου Ε9
  • Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου

Το σχέδιο νόµου προβλέπει δειγµατοληπτικό έλεγχο του 30% των δηλώσεων.Η πληρωµή του προστίµου µπορεί να γίνει σε 100 δόσεις µε ελάχιστη δόση τα 100 ευρώ και περιλαµβάνει τόσο το κτίριο εντός της πύκνωσης όσο και τον καταληφθέντα χώρο και τις συνοδεύουσες κατασκευές. Ο υπολογισµός του προστίµου γίνεται βάσει αλγορίθµου µε τον συνυπολογισµό µεταβλητών όπως η αξία του δάσους, το κόστος αναδάσωσης, η έκταση εκχέρσωσης, η τιµή της πλησιέστερης ζώνης, η επιφάνεια του κτιρίου, η παλαιότητά του και το κόστος εργασιών των συνοδευουσών κατασκευών, ενώ σε αυτά προστίθεται ένα σταθερό ποσό 1.000 ευρώ που καλύπτει τη συνολική ευθύνη για τις υποδοµές της οικιστικής πύκνωσης.

Ανώτατο όριο στην καθυστέρηση καταβολής του προστίµου ορίζονται οι πέντε µήνες, καθώς µετά το αυθαίρετο εκπίπτει της υπαγωγής και επανέρχονται σε ισχύ οι ανακληθείσες διοικητικές πράξεις αλλά και ο… κίνδυνος της… µπουλντόζας.

Και στις περιπτώσεις των δασικών αυθαιρέτων, πάντως, θα εξακολουθήσει να ισχύει το δικαίωµα της αυτοκατεδάφισης εντός 30 ηµερών από τον εντοπισµό τους από τον ελεγκτή µε την πληρωµή παραβόλου ύψους 500 ευρώ.

Το σχέδιο νόµου προβλέπει συστηµατικό έλεγχο και τακτική παρακολούθηση των καταγραφέντων κτισµάτων εντός των οικιστικών πυκνώσεων ώστε να εντοπίζονται άµεσα νέα αυθαίρετα, ενώ θα τεθεί σε λειτουργία σύστηµα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης και θα διεξάγονται ανά τρίµηνο έλεγχοι από τα δασαρχεία και τα περιφερειακά παρατηρητήρια (αυτοψίες, drones κ.λπ.).

Από το δικαίωµα υπαγωγής στον νόµο εξαιρούνται ρητά κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές που βρίσκονται σε εθνικούς δρυµούς, περιοχές Ramsar και Natura 2000 (εκτός αν προϋπήρχαν του καθορισµού προστατευτικού καθεστώτος), προστατευόµενα δάση, αιγιαλό, ρέµα, δάση και δασικές εκτάσεις που αποτεφρώθηκαν και έχουν κριθεί αναδασωτέες. Μπορούν όµως να υπαχθούν περιοχές µε µερικώς ή ολικώς κυρωµένο χάρτη προ του 2016, στις οποίες περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η Πεντέλη, η ∆ροσιά, ο Μαραθώνας, η Φυλή και περιοχές στους νοµούς Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Κορίνθου.

Previous Article

Επιμένει ο Ζάεφ: Είμαστε «Μακεδόνες», μιλάμε «μακεδονική» γλώσσα και δεν το αμφισβητεί κανείς [βίντεο]

Next Article

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το πόρισμα της Εξεταστικής για την Υγεία

Related Posts
Total
0
Share