Τα βήματα για υψηλότερη σύνταξη

Σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέρχονται οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που στο επόμενο διάστημα θα καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς αφενός μεν ο ελληνικός πληθυσμός γηράσκει, αφετέρου δε το ασφαλιστικό σύστημα έχει να αντιμετωπίσει, μέσα στην επόμενη πενταετία, το φαινόμενο του baby booming

Ως εκ τούτου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όποιον ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον ενεργό επαγγελματικό βίο η προετοιμασία για την έξοδο, ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη σύνταξη.

Τα βήματα, λοιπόν, που προτείνουμε ώστε να ακουμπήσει ο υπολογισμός σε ευνοϊκότερες διατάξεις, είναι τα εξής:

Καταγραφή του συνολικού ασφαλιστικού βίου. Η πρώτη κίνηση που απαιτείται είναι η καταγραφή του χρόνου ασφάλισης. Απευθυνόμαστε, λοιπόν, στους ασφαλιστικούς φορείς και αιτούμαστε την επίσημη καταμέτρηση του συνολικού χρόνου ασφάλισής μας.

Διασφάλιση μειωμένης σύνταξης (62 ετών & 4.500 ημέρες). Ως προϋπόθεση μειωμένης σύνταξης (62 ετών & 4.500 ημέρες) απαιτείται και ασφαλιστικός δεσμός. Δηλαδή, τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος τα τελευταία 5 έτη (57- 61) που προηγούνται της αίτησης για σύνταξη. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα αυτό χάνεται και η δυνατότητα σύνταξης αυξάνεται κατά 5 έτη. Ο χρόνος για την συμπλήρωση των 100 ημερών δεν εξαγοράζεται, ισχύει μόνο του ταμείου ανεργίας ή της προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Συμπλήρωση των 4.500 & των 6.000 ημερών ασφάλισης. Η πραγματοποίηση 4.500 ημερών (15 έτη) ασφάλισης θεωρείται βασική προϋπόθεση χορήγησης σύνταξης. Προσοχή, για όσους θέλουν να εξαγοράσουν πλασματικούς χρόνους για να συμπληρώσουν, απαιτούνται 3.600 ημέρες (12 έτη) πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης! Συνεπώς, η συμπλήρωση του χρόνου κάτω των 3.600 ημερών γίνεται μόνο με αυτασφάλιση, που και για αυτό απαιτούνται επίσης 3.000 ημέρες ασφάλισης ή την υποβολή της αίτησης εντός του έτους από τη διακοπή της εργασίας. Επίσης, η χρήση πλασματικών χρόνων για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών για τους άντρες περιορίζεται στη στρατιωτική θητεία τους χρόνους ασθένειας & τακτικής ανεργίας!

Διασφάλιση των διατάξεων – 4.500 ημέρες (3.600 βαρέα). Με τη διάταξη των βαρέων (4.500 ημέρες και εξ αυτών 3.600 βαρέα) χορηγείται πλήρης σύνταξη σε ηλικία 62 ετών (για οικοδομικές εργασίες 60 ετών). Προσοχή, η χρήση της εν λόγω διάταξης προϋποθέτει την υπάρξει τουλάχιστον 1.000 ημερών στα βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση και για όσους το αγνοήσουν, χάνουν το δικαίωμα αυτό και η σύνταξη χορηγείται 5 χρόνια αργότερα, 67 ετών!

Καλύτερη σύνταξη λόγω βαρέων. Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα επαγγέλματα έχουν την επιλογή να μην κάνουν χρήση των διατάξεων των βαρέων και να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις. Ετσι, λόγω καταβολής μεγαλυτέρων (3,6%) εισφορών τυγχάνουν ειδικής προσαύξησης, που αναλογεί 0,27% ανά έτος.

Καλύτερη σύνταξη λόγω παράλληλης ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο ασφάλισης του ΕΦΚΑ είτε για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του ενός πρώην φορέα είτε για τη λήψη προσαύξησης [0,075% για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς δηλαδή 1,5% (20 x 0,075) για κάθε ένα έτος] ή να θεμελιώσουν και στους δύο.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Η αίτηση κύριας σύνταξης δεν συνιστά κατοχύρωση και της επικουρικής. Αν και το δικαίωμα επικουρικής σχετίζεται με την έκδοση της κύριας σύνταξης, η χορήγηση της σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Συνεπώς, την ίδια ημερομηνία με την αίτηση για την κύρια σύνταξη στον ΕΦΚΑ υποβάλλουμε και για την επικουρική στο ΕΤΕΑΕΠ.

πηγή: efsyn.gr

Previous Article

Βρήκαν να κάνουν οικονομία: Κόβουν επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών στο Δημόσιο!

Next Article

Ο Μάριος Σαλμάς θα επιστρέψει 276.000 ευρώ στον ΕΟΠΥΥ

Related Posts
Total
0
Share