Επιστήμονες και γιατροί προσφεύγουν στην Ε.Ε. για τη χρήση 5G λόγω κινδύνων για την υγεία

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, περισσότεροι από 180 επιστήμονες και γιατροί έστειλαν μια προσφυγή 11 σελίδων για μορατόριουμ για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο λόγος για την έκκληση είναι ότι “το RF / EMF έχει αποδειχθεί ότι είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον”, αλλά και ότι “Η 5G δεν έχει ερευνηθεί πλήρως για πιθανούς κινδύνους για την υγεία και για περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τους ανεξάρτητους επιστήμονες, παρά μόνο από τους ίδιους τους επιστήμονες της βιομηχανίας που προφανώς θα έχουν σφραγίδα 5G όπως και οι προηγούμενες γενιές τηλεπικοινωνιακών.”

Το 5G είναι αποτελεσματικό μόνο σε μικρές αποστάσεις και μεταδίδεται δύσκολα μέσω στερεών υλικών. Λόγω αυτής της ανεπάρκειας της μετάδοσης, θα χρειαστεί ένας τεράστιος αριθμός κεραιών ή πύργων κυψελών για την εφαρμογή υπηρεσίας 5G.

Σύμφωνα με την προσφυγή, το 5G είναι αποτελεσματικό μόνο σε μικρές αποστάσεις και μεταδίδεται δύσκολα μέσω στερεών υλικών. Λόγω αυτής της ανεπάρκειας της μετάδοσης, θα χρειαστεί ένας τεράστιος αριθμός κεραιών ή πύργων κυψελών για την εφαρμογή υπηρεσίας 5G.

Σημαντική παράγραφος:

Με την όλο και πιο εκτεταμένη χρήση ασύρματων τεχνολογιών, κανείς δεν μπορεί να αποφύγει να εκτεθεί σ’ αυτήν. Επειδή πάνω από τον αυξημένο αριθμό πομπών 5G (ακόμη και σε χώρους στέγασης, καταστήματα και νοσοκομεία) σύμφωνα με εκτιμήσεις, «10 έως 20 δισεκατομμύρια συνδέσεις» (σε ψυγεία, πλυντήρια, κάμερες παρακολούθησης, αυτοκίνητα και λεωφορεία, κ.λπ.) θα είναι μέρος του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Όλα αυτά μαζί μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αύξηση της συνολικής, μακροπρόθεσμης έκθεσης σε RF-EMF σε όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν μελέτες για μακροχρόνιες εκθέσεις RF / EMF σε ανθρώπους, για τις οποίες ούτε γνωρίζω ούτε έχω βρει στην έρευνά μου. Αυτή η σκόπιμη παράλειψη φαίνεται να είναι η πιο ενοχοποιητική πτυχή της πιθανής αθέμιτης σύμπραξης από την πλευρά της «συναινετικής επιστήμης», η οποία προφανώς παρακινεί και προωθεί την τεχνολογία μικροκυμάτων, τη βιομηχανία και, ειδικότερα, τις επαγγελματικές του ενώσεις που επηρεάζουν την πολιτική των μικροκυμάτων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του IARC και της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ.

“Οι πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις έδειξαν ότι το EMF επηρεάζει τους ζώντες οργανισμούς σε επίπεδα πολύ κάτω από τις περισσότερες διεθνείς και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές”, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου για καρκίνο, του κυτταρικού στρες, της αύξησης των επιβλαβών ελευθέρων ριζών, των γενετικών βλαβών, των δομικών και λειτουργικών αλλαγών το αναπαραγωγικό σύστημα, τα ελλείμματα μάθησης και μνήμης, νευρολογικές διαταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στη γενική ευημερία στους ανθρώπους. Η ζημιά υπερβαίνει την ανθρώπινη φυλή, καθώς υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις βλαβερών επιδράσεων τόσο στα φυτά όσο και στα ζώα.”

Η προσφυγή συνεχίζει:

Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), η υπηρεσία καρκίνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), το 2011 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία συχνότητας 30 KHz – 300 GHz είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο (ομάδα 2Β). Ωστόσο, νέες μελέτες όπως η μελέτη NTP που προαναφέρθηκε και αρκετές επιδημιολογικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων μελετών σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και τον κίνδυνο για καρκίνο του εγκεφάλου, επιβεβαιώνουν ότι η ακτινοβολία RF-EMF είναι καρκινογόνος για τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τις “Κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια”, η προσφυγή τονίζει τον τρόπο προστασίας της βιομηχανίας, αλλά όχι την ανθρώπινη υγεία:

Οι τρέχουσες “οδηγίες ασφαλείας” της ICNIRP είναι παρωχημένες. Όλες οι αποδείξεις βλάβης που αναφέρονται παραπάνω προκύπτουν αν και η ακτινοβολία είναι κάτω από τις “οδηγίες ασφαλείας” της ICNIRP. Συνεπώς, απαιτούνται νέα πρότυπα ασφαλείας. Ο λόγος των παραπλανητικών κατευθυντήριων γραμμών είναι ότι “η σύγκρουση συμφερόντων των μελών της ICNIRP λόγω των σχέσεών τους με τηλεπικοινωνίες ή ηλεκτρικές εταιρείες υπονομεύει την αμεροληψία που πρέπει να διέπει τη ρύθμιση των δημόσιων προτύπων έκθεσης για μη-ιονίζουσα ακτινοβολία … Για την αξιολόγηση των κινδύνων από τον καρκίνο είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν επιστήμονες με ικανότητα στην ιατρική, ιδιαίτερα στην ογκολογία».Οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές του ICNIRP / WHO για το EMF βασίζονται στην απαρχαιωμένη υπόθεση ότι “Το κρίσιμο αποτέλεσμα της έκθεσης RF-EMF που σχετίζεται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια είναι η θέρμανση του εκτεθειμένου ιστού.” Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι πολλά διαφορετικά είδη ασθενειών και βλαβών προκαλούνται χωρίς θέρμανση (“μη θερμική επίδραση”) σε επίπεδα ακτινοβολίας πολύ κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP.

Η προσφυγή προτείνει πέντε συστάσεις που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά «για να μελετήσει τη συνολική και σωρευτική έκθεση που επηρεάζει τους πολίτες της ΕΕ». Η αθροιστική έκθεση είναι βασική σε κάθε μελέτη, ανεξάρτητα αν πρόκειται για χημική ή ρυπογόνο, όπως είναι τα EMFs. Δημιουργούν “electrosmog” – ηλεκτρομαγνητικό νέφος. 

Μην τα θέλετε όλα... δικά σας! 👆Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας! 💞
Previous Article

Άρθρο των ΝΥΤ 1969: Φάρμακο στειρότητας στα τρόφιμα απαραίτητο για την συγκράτηση του παγκόσμιου πληθυσμού

Next Article

"Στο σκαμνί" καθίζουν οι Καναδοί την ασύρματη τεχνολογία – Αγωγή σε εισαγγελείς & 40 επιχειρήσεις!

Related Posts
Total
0
Share