Η επιβίβαση στο τρένο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, καθώς αν η χώρα τα καταφέρει σε αυτό το πεδίο θα εξασφαλίσει το μέλλον της, ενώ αν αποτύχει θα μείνει σε μια κατηγορία πολύ υποδεέστερη από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη